Projekty współfinansowane ze środków UE oraz budżetu państwa

Startuj z nami - załóż firmę

Startuj z nami - załóż firmę

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 50 uczestników projektu z województwa lubelskiego do końca czerwca 2015 roku.

Menedżer Nowych Czasów

Menedżer Nowych Czasów

Własna firma - Twój sukces

Własna firma - Twój sukces

Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą.

Bądź aktywny - zostań przedsiębiorcą.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Postaw na aktywność - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Postaw na aktywność - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Projekt skierowany jest do osób z terenów wiejskich województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w tym do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub jako poszukujące pracy. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

Komercjalizacja wiedzy jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego

Komercjalizacja wiedzy jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego

Projekt skierowany do osób ze środowiska akademickiego Lubelszczyzny, ukierunkowany na pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zakładania i prowadzenia firm spin-off i spin-out.

Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym.

Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym.

Projekt badawczy ukierunkowany na określenie preferowanych wariantów aktywności zawodowej osób w wieku 50+, zagrożonych utratą pracy lub bezrobotnych.

Masz pomysł - bądź przedsiębiorcą

Masz pomysł - bądź przedsiębiorcą

Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe.

Bądź aktywny zawodowo - szkolenia dla osób bezrobotnych

Bądź aktywny zawodowo - szkolenia dla osób bezrobotnych

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia poprzez wzrost ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą

Startuj z nami - zostań przedsiębiorcą

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, bezzwrotne dotacje oraz wsparcie pomostowe.

Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych

Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych

Skuteczny menedżer sprzedaży

Skuteczny menedżer sprzedaży

Celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób po 50 roku życia do potrzeb regionalnej gospodarki oraz wymogów współczesnego rynku pracy. Projekt obejmuje bezpłatne szkolenia specjalistyczne z zakresu marketingu i sprzedaży oraz szkolenia językowe.

Nowy zawód. Nowe perspektywy

Nowy zawód. Nowe perspektywy

Celem projektu jest przekwalifikowanie osób zatrudnionych w rolnictwie w celu podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt obejmuje bezpłatne usługi doradcze, bezpłatne szkolenia oraz świadczenia dodatkowe.

Szkolenie komputerowe jako narzędzie rozwoju zawodowego

Szkolenie komputerowe jako narzędzie rozwoju zawodowego

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie wykorzystania technik informacyjnych oraz dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Eurodoradca | Oferta reorientacji zawodowej dla nauczycieli

Eurodoradca | Oferta reorientacji zawodowej dla nauczycieli

Celem projektu jest wsparcie osób z terenu województwa lubelskiego zatrudnionych w sektorze "nauka i szkolnictwo".

Wiedza narzędziem rozwoju i sukcesu zawodowego

Wiedza narzędziem rozwoju i sukcesu zawodowego

Celem projektu jest umożliwienie osobom pracującym podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy.

Pomoc w zmianie zawodu osób odchodzących z rolnictwa

Pomoc w zmianie zawodu osób odchodzących z rolnictwa

Program jest adresowany do osób zamieszkałych na terenach wiejskich, które pragną znaleźć pracę nie związaną z działalnością rolniczą.

Wsparcie - Program pomocy dla pracowników

Wsparcie - Program pomocy dla pracowników

Celem projektu jest udzielenie wsparcia pracownikom Spółdzielni "Absolwent".