Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu i Lubelski Związek Pracodawców.

Celem projektu Wiedza narzędziem rozwoju i sukcesu zawodowego jest umożliwienie osobom pracującym podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy.

Cel ten jest realizowany poprzez oferowanie usług szkoleniowych o bardzo szerokim przekroju tematycznym oraz usług doradczych z zakresu doradztwa zawodowego.

Aktualności i informacje

30.03.07
Harmonogram szkole? w 2007r. więcej »
9.11.06
Harmonogram szkole? w 2006 roku więcej »
25.09.06
Szkolenie z prawa pracy więcej »
21.06.06
Rekrutacja kandydatów do projektu rozpoczyna si? w lipcu 2006 r. więcej »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet II Działanie 2.1 - na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.