Strona główna

Szanowni Państwo,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Lubelska Szkoła Biznesu mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa we wspólnie realizowanym ogólnopolskim projekcie „Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych”. Celem naszego przedsięwzięcia jest zaoferowanie uzupełnienia tradycyjnego modelu studiów zawodowych i uniwersyteckich o umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi i wdrożeniem ich wyników. W krajach o rozwiniętym systemie B+R kształcenie tego rodzaju jest standardowym komponentem studiów drugiego lub trzeciego stopnia. W naszym kraju tego typu przedsięwzięcie ma charakter nowatorski.

Łącząc ponad 50-letnią tradycję badań nad nauką w KUL oraz doświadczenie w kształceniu menedżerskim LBS, opracowaliśmy wspólnie program studiów podyplomowych Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych, adresowanych do naukowców z całego kraju, którzy zamierzają aktywnie zmieniać stan nauki w Polsce. Najbardziej zaangażowanym uczestnikom dajemy także możliwość wygłoszenia referatów podczas konferencji oraz ich późniejszej publikacji.

Ze względu na nowatorski charakter projektu oraz ogromną potrzebę tego rodzaju kształcenia w naszym kraju nad działaniami w projekcie czuwa Rada Naukowa, gromadząca wybitnych znawców problematyki naukowej w Polsce.


dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL
Kierownik projektu