Szkolenie komputerowe jako narzędzie rozwoju zawodowego
Aktualności

Informacje o projekcie

Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu w ramach Działania 2.1 ZPORR "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie".

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych w zakresie wykorzystania technik informacyjnych oraz dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt obejmuje bezpłatne usługi doradcze oraz szkolenia z zakresu technik informacyjnych: obsługa komputera i programy biurowe, szkolenia kierunkowe i szkolenia graficzne.

oxigo | creativEducation