Wsparcie - Program pomocy dla pracowników Spółdzielni Pracy Absolwent
Menu serwisu

Wsparcie - Program pomocy dla pracowników
Spółdzielni Pracy "Absolwent"

Celem projektu jest udzielenie pracownikom Spółdzielni "Absolwent" wsparcia umożliwiającego:

  1. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych skutkujące zwiększeniem szans zatrudnienia w dotychczasowym zawodzie.
  2. Zdobycie zupełnie nowych umiejętności i kwalifikacji - ułatwiające przekwalifikowanie się i podjęcie zatrudnienia w nowym zawodzie.
  3. Uzyskanie wiedzy i umiejętności ułatwiających poruszanie się po konkurencyjnym rynku pracy.

Dodatkowe informacje o projekcie:

loga Unii Europejskiej