Informacje o projekcie

Projekt "Nowy zawód - nowe perspektywy. Bezpłatne szkolenia dla rolników" jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu w ramach Działania 2.3 ZPORR "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa".

Celem projektu jest przekwalifikowanie osób zatrudnionych w rolnictwie w celu podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt obejmuje bezpłatne usługi doradcze, bezpłatne szkolenia oraz świadczenia dodatkowe.

Projekt jest realizowany w terminie 01.11.2007 - 31.07.2008

UWAGA!

Informujemy, że nastąpiła zmiana kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących udziału w projekcie.

Aktualnie w projekcie mogą uczestniczyć osoby zameldowane na terenie całego województwa lubelskiego, a nie jak dotychczas tylko osoby zameldowane na terenie powiatów: kraśnickiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego i świdnickiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie rolników i domowników z całego województwa lubelskiego